Provádíme převážně silniční stavby - chodníky, parkoviště, komunikace, lesní a polní cesty a také menší vodohospodášské stavby - dešťové a splaškové kanalizace, vodovod pro veškeré instituce, obecní úřady, firmy, fyzické osoby apod.