Stavební práce

Provádíme převážně hrubé terénní úpravy pro různé objekty veřejných i soukromých staveb, čisté terénní úpravy včetně rozvozu a humusování ornicí, dopravní stavby - chodníky, parkoviště, komunikace, lesní a polní cesty a také menší vodohospodářské stavby - dešťové a splaškové kanalizace, vodovod pro veškeré instituce, obecní úřady, firmy, fyzické osoby apod.