Reference

Reference - firmy a díla

 

2008

METALKOV spol. s r.o.

 • Manipulační plocha, příjezdová komunikace
 • Požární nádrž

EMV s.r.o.

 • Subdodávky zemních prací a nákladní dopravy pro stavbu Letní tábor – Jankov

OKZ HOLDING a.s.

 • Příprava a kotvení pro jeřábovou dráhu
 • Výstavba parkovacího stání pro osobní automobily

SILNICE ČÁSLAV –HOLDING a.s.

 • Subdodávky zemních prací a nákladní dopravy pro výstavbu obslužné komunikace v areálu OKZ HOLDING a.s.

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.

 • Subdodávky zemních prací a nákladní dopravy na rekonstrukci komunikací v Týnci nad Sázavou

2009

OKIN GROUP a.s.

 • Demolice skladiště pro České dráhy a.s. v Kolíně

EMV s.r.o.

 • Přeložka vedení ČVUT Praha 6
 • Bourání podlahy v hale a odvoz sutě na rekonstrukci haly letiště Kbely

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.

 • Subdodávky zemních prací a nákladní dopravy na rekonstrukci komunikací ve Vlašimi

M-SILNICE a.s.

 • Výstavba lesní cesty na Neštětickou horu – obec Neveklov

LESY ČR s.p.

 • Oprava propustků
 • Oprava lesní cesty Tisek

2010

GEMO OLOMOUC s.r.o.

 • Subdodávka zemních prací na stavbě supermarketu Tesco Vlašim

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.

 • Subdodávky zemních prací a nákladní dopravy na rekonstrukcí komunikací Vlašim

EVE ROHENICE s.r.o.

 • Příprava území pro výstavbu fotovoltaické elektrárny Domašín-Bruk

M-SILNICE a.s.

 • Výstavba parkovacího stání 53 míst včetně opěrné zdi z gabionů

ČESKÉ DRÁHY a.s.

 • Demolice objektu na nádraží Velký Osek

LESY ČR s.p.

 • Oprava lesních cest

 2011

MĚSTO SÁZAVA

 • Výstavba komunikace v Sázavě

SWIETWLSKY STAVEBNÍ s.r.o.

 • Subdodávka zemních prací a nákladní dopravy na výstavbě cyklostezky v Průhonicích
 • Subdodávka zemních, bouracích prací a nákladní dopravy na stavbě běžecké dráhy ve Vlašimi

EMV s.r.o.

 • Odkopávky a odvoz zeminy pro stavbu MŠ Praha – Horní Počernice

M-SILNICE a.s.

 • Výstavba příjezdové komunikace k depozitární hale v Čelákovicích

ČESKÉ DRÁHY a.s.

 • Demolice objektu na nádraží Sadská

OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE

 • Obnova účelové komunikace ve Stříbrné Skalici
 • Rekonstrukce chodníků v obci Hradové Střimelice
 • Vybudování parkoviště v obci Kostelní Střimelice

2012

SYNER VHS VYSOČINA a.s.

 • Nákladní doprava na stavbě kanalizace Domašín

METALKOV spol. s r.o.

 • Rozšíření manipulačního prostoru

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.

 • Subdodávka zemních prací a nákladní dopravy na stavbě komunikací v areálu firmy Sellier Bellot ve Vlašimi

SRDÍNKO s.r.o.

 • Subdodávka nákladní dopravy – převozu zeminy

BES s.r.o.

 • Výstavba obslužné komunikace v Chotěticích

REMEX s.r.o.

 • Výstavba splaškové kanalizace pro obec Dolní Rápotice

2013

ZD ZDISLAVICE

 • Bourání silážního žlabu

REMEX s.r.o.

 • Výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
 • Výstavba dešťové kanalizace

S-H STAVEBNÍ A OBCHODNÍ s.r.o.

 • Subdodávka zemních prací na výstavbě skladovací haly JAF HOLZ Domašín

BES s.r.o.

 • Subdodávka zemních prací a nákladní dopravy na výstavbě komunikace Praha-Rajský vrch

M-SILNICE a.s.

 • Rozšíření křižovatky u Libenic (Kolín)

EMV s.r.o.

 • Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště k MŠ Klecany

METALKOV spol. s r.o.

 • Demolice objektu v areálu firmy

2014

STAVEBNÍ FIRMA PAZDERA s.r.o.

 • Odkopávky a převoz zeminy pro přístavbu nové haly v areálu firmy Metalkov

M-SILNICE a.s.

 • Odkopávky zeminy a výstavba komunikace na opravě mostu v Borovnici
 • Rekonstrukce komunikace v Českém Brodě

REMEX s.r.o.

 • Výstavba kanalizačních přípojek v obci Dolní Rápotice

STATUS a.s.

 • Výstavba příjezdové komunikace v Dobřichovicích

GILTOSI PLUS s.r.o.

 • Subdodávky zemních prací a nákladní dopravy na rekonstrukce náměstí v Trhovém Štěpánově

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

 • Výstavba parkoviště v ulici Jílovská

PRÁDELNA KYSELÝ a.s.

 • výstavba obslužné komunikace v areálu firmy

2015

METALKOV

 • Výstavba manipulačních ploch v areálu firmy
 • Výstavba retenční nádrže

STAVEBNÍ FIRMA PAZDERA s.r.o.

 • Příprava pro betonovou podlahu v hale firmy Metalkov

BES s.r.o.

 • Nákladní doprava dle požadavků při navážení asfaltových směsí
 • Subdodávka zemních prací a nákladní dopravy na rekonstrukci komunikace ve Vlašimi

KAPELA s.r.o.

 • Nákladní doprava dle požadavků objednatele

HK ENGINEERING s.r.o.

 • Výstavba betonové desky pro spalovnu v areálu firmy Metalkov

PS SLOVÁCKO s.r.o.

 • Odkopávky a odvoz zeminy na výstavbě obchodního centra ve Vlašimi

ZO ČSOP VLAŠIM

 • Zemní a bourací práce na rekonstrukci parku u zámku v Ratměřicích

PRÁDELNA KYSELÝ a.s.

 • Výstavba přečerpávacího zařízení
 • Rekonstrukce příjezdové komunikace a parkoviště

REVITAL BOHEMIA s.r.o.

 • Nákladní doprava sypkých hmot dle požadavků objednatele